POZEW O ROZWÓD – CO NAPISAĆ W ODPOWIEDZI ?

Pozew o rozwód, co powinienem napisać w odpowiedzi? Powracamy do problematyki odpowiedzi na pozew. Poniżej przedstawiam wezwanie, wystosowane przez Sąd w jednej z moich spraw o rozwód. W praktyce zarówno w pozwie o rozwód, jak i w odpowiedzi na pozew należy odnieść się szczegółowo do tych właśnie kwestii. Autorem tekstu jest Sąd Okręgowy w Łodzi. Miłej lektury.

Odpowiedź na pozew o rozwód- do czego zobowiązał Sąd?

Doręczając pozwanemu pozew o rozwód mojego autorstwa Sąd zobowiązał stronę pozwaną do wypowiedzenia się:

co do samego rozwodu:

 • czy wyraża zgodę na rozwód.
 • Jeśli tak, czy godzi się na rozwód bez orzekania o winie, czy domaga się rozstrzygnięcia, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia (mąż, żona, oboje).
 • Kto powinien ponosić koszty postępowania sądowego (mąż, żona, czy każde z małżonków po połowie).

co do małoletnich dzieci:

 • Jeżeli z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci:
  • jakie zajmuje stanowisko co do przyszłego miejsca zamieszkania małoletniego dziecka /dzieci stron (u którego z rodziców ma/mają mieszkać po orzeczeniu rozwodu),
  • jakie zajmuje stanowisko co do władzy rodzicielskiej obojga małżonków (czy powinna być powierzona obojgu rodzicom, czy też któryś z rodziców powinien mieć ograniczoną władze rodzicielską bądź być jej pozbawiony),
  •  w jaki sposób każde z rodziców będzie utrzymywało kontakty z małoletnim dzieckiem / dziećmi po rozwodzie,
  • czy małżonkowie zamierzają zawrzeć porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z małoletnim dzieckiem/dziećmi po rozwodzie,
  • do jakiej kwoty uznaje alimenty na dziecko/dzieci ,
  •  czy toczyło się postępowanie w sprawie o alimenty lub w sprawie o władzę rodzicielską nad wspólnym małoletnim dzieckiem/dziećmi ( jeżeli tak, zobowiązać do wskazania sygnatury akt sprawy i sądu przed którym sprawa zawisła ),
  • czy zgłasza osobę do przesłuchania w charakterze świadka pouczając jednocześnie o treści art.442 k.p.c., zgodnie z którym jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd nie może ograniczyć postępowania do przesłuchania stron.

Nadto Sąd zobowiązał pozwanego do złożenia w zakreślonym przez Sąd terminie:
a) zaświadczenia o wysokości zarobków/ dochodów za okres ostatnich 6 miesięcy;
b) swojego PESEL (w przypadku osób fizycznych) lub NIP (w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych).

… a oto czego Sąd nie napisał, a o czym należy pamiętać

Koniecznie należy odnieść się również do następujących kwestii:

 • okoliczności trwałego i zupełnego rozkładu więzi małżeńskich – od kiedy Twoje małżeństwo się rozpadło, a także z jakich przyczyn
 • jakie są Twoje możliwości zarobkowe – w domyśle, jeśli kwestionujesz wysokość żądanych alimentów wyjaśnij dlaczego Cię na nie nie stać
 • powołaj dowody na wszystkie okoliczność, o których napisałeś w odpowiedzi na pozew

O odpowiedzi na pozew o rozwód przeczytasz także tutaj:https://rozwodpomesku.pl/odpowiedz-na-pozew-rozwodowy/

Jeśli masz jakieś pytania. Zapraszam do kontaktu.

Napisz lub zadzwoń.

www.rozwodpomesku.pl

tel. 732  957 222

[contact-form][contact-field label=”Podpis” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-mail” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Witryna internetowa” type=”url” /][contact-field label=”Wiadomość” type=”textarea” /][/contact-form]

Dodaj komentarz

Call Now Button