Wyroki rozwodowe nieważne?

Jak żyć? …Wyroki rozwodowe w czasie pandemii nieważne? Czasami praworządność puka do naszych drzwi całkiem niespodziewanie. Niedawno ogłoszona uchwała Sądu Najwyższego, wzbudziła zainteresowanie szerokiego kręgu odbiorców, a nie tylko koneserów i kolekcjonerów orzeczeń sądowych. Klienci pytają … czy mój wyrok rozwodowy jest nieważny? Czy będę się musiał rozwieść jeszcze raz? Czy wyroki rozwodowe są nieważne? … Czytaj dalej

COVID-19 – alimenty

COVID-19 – alimenty. W czasie epidemii COVID- 19 dochody wielu osób znacząco spadły. W związku z powyższym co w takiej sytuacji może zrobić osoba zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka? Czy obowiązek alimentacyjny na ten czas ulega zawieszeniu ? Niestety ustawodawca nie przewidział w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych … Czytaj dalej

Hipoteka podczas podziału majątku wspólnego małżonków- jak obliczyć wartość nieruchomości nią obciążonej i czy były małżonek może domagać się rozliczenia kredytu hipotecznego, który spłacił po rozstaniu?

Przedmiotem niniejszego wpisu będą dwa zagadnienia o doniosłym znaczeniu praktycznym dotyczące rozliczeń pomiędzy byłymi małżonkami. Klienci często zadają pytanie: Oba zagadnienia były ostatnio analizowane przez Sąd Najwyższy czy majątek do podziału należy szacować z odliczeniem wartości obciążenia hipotecznego od wartości rynkowej nieruchomości? czy były małżonek może domagać się rozliczenia kredytu hipotecznego, który spłacił po rozwodzie? … Czytaj dalej

Alimenty od byłego małżonka

Alimenty od byłego małżonka. Kiedy i na jakiej zasadzie można domagać się alimentów od byłego małżonka? Alimenty od byłego małżonka. W niniejszym wpisie staram się odpowiedzieć na kluczowe, moim zdaniem pytania dotyczące alimentacji między byłymi małżonkami. 1.Czym jest obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami? Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 września 2001 roku w sprawie … Czytaj dalej

Kredyt a alimenty

KREDYT A ALIMENTY Klienci niejednoktronie pytają mnie czy zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek wpływają na wysokość alimentów. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale doświadczenia z sal sądowych podpowiadają kilka następujących zasad: Kredyt konsumpcyjny – generalnie pozostaje bez znaczenia dla wysokości zobowiązań alimentacyjnych nawet jeżeli środki z kredytu lub pożyczki przeznaczyłeś na sprzęt … Czytaj dalej

Wyrok rozwodowy – prawomocność

Wyrok rozwodowy – prawomocność Kiedy wyrok rozwodowy staje się prawomocny? Wyrok rozwodowy – prawomocność. Odpowiedź na powyższe pytanie wcale nie jest tak oczywista jakby mogło się wydawać. Należy podkreślić, iż przez lata w orzecznictwie sądowym dominowała zasada tzw. integralności wyroku rozwodowego. Co to oznacza? Zgodnie z tą zasadą zaskarżenie, któregokolwiek punktu wyroku rozwodowego (na przykład … Czytaj dalej

Władza rodzicielska a rozwód

Władza rodzicielska a rozwód. W wyroku rozwodowym, zgodnie z art. 58 § 1 kro, Sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej. W znakomitej większości przypadków Sąd decyduje o pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodziców. Czym jest władza rodzicielska? W jakich przypadkach Sąd może ograniczyć w wyroku rozwodowym władzę rodzicielską? Czy władza rodzicielska = kontakty z dzieckiem? Czym … Czytaj dalej

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna budzi skrajne emocje. Część psychologów, z którymi na ten temat rozmawiałem, podchodzi optymistycznie do koncepcji naprzemiennej opieki na dziećmi przez rozwiedzionych rodziców. Widzą oni wiele korzyści dla dziecka płynących z tego, że dziecko wychowuje się niejako w dwóch domach. Nie brak wszakże opinii przedstawicieli nauki podchodzących z dystansem do tej idei. Faktem jest, … Czytaj dalej

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

Rozdzielność majątkowa – w niniejszym wpisie wyjaśniam, co to jest rozdzielność majątkowa, kiedy i jak można ją uzyskać. Odpowiadam czy można ją ustanowić przed rozwodem. Rozdzielność majątkowa – definicja Definicję rozdzielności majątkowej zawiera art. 51 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy , w którym czytamy, że: Art. 51 W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków … Czytaj dalej

POZEW O ROZWÓD – CO NAPISAĆ W ODPOWIEDZI ?

Pozew o rozwód, co powinienem napisać w odpowiedzi? Powracamy do problematyki odpowiedzi na pozew. Poniżej przedstawiam wezwanie, wystosowane przez Sąd w jednej z moich spraw o rozwód. W praktyce zarówno w pozwie o rozwód, jak i w odpowiedzi na pozew należy odnieść się szczegółowo do tych właśnie kwestii. Autorem tekstu jest Sąd Okręgowy w Łodzi. … Czytaj dalej

Call Now Button