moj_blog3
 • Wyroki rozwodowe nieważne?
  Jak żyć? …Wyroki rozwodowe w czasie pandemii nieważne? Czasami praworządność puka do naszych drzwi całkiem niespodziewanie. Niedawno ogłoszona uchwała Sądu Najwyższego, wzbudziła zainteresowanie szerokiego kręgu odbiorców, a nie tylko koneserów i kolekcjonerów orzeczeń sądowych. Klienci pytają … czy mój wyrok rozwodowy jest nieważny? Czy będę się musiał rozwieść jeszcze raz? Czy wyroki rozwodowe są nieważne? A jeśli tak, to które? Skąd to zamieszanie? Wczoraj na stronach licznych portali – pojawiła się informacja, że wyroki rozwodowe wydane w „czasach zarazy” – czytaj- pandemii mogą być nieważne. Całe zamieszanie wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2023 r. Cytuję: "W sprawach o rozwód, zarówno niezakończonych do 3 lipca 2021 r., jak i wszczętych w […]
 • COVID-19 – alimenty
  COVID-19 – alimenty. W czasie epidemii COVID- 19 dochody wielu osób znacząco spadły. W związku z powyższym co w takiej sytuacji może zrobić osoba zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz małoletniego dziecka? Czy obowiązek alimentacyjny na ten czas ulega zawieszeniu ? Niestety ustawodawca nie przewidział w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych instytucji ułatwiającej bądź czasowo zawieszającej spełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku utraty dochodów z powodu panującej epidemii koronawirusa COVID-19. W związku z powyższym należy skorzystać z instytucji już istniejących w prawie rodzinnym. COVID-19 – alimenty. […]
 • Hipoteka podczas podziału majątku wspólnego małżonków- jak obliczyć wartość nieruchomości nią obciążonej i czy były małżonek może domagać się rozliczenia kredytu hipotecznego, który spłacił po rozstaniu?
  Przedmiotem niniejszego wpisu będą dwa zagadnienia o doniosłym znaczeniu praktycznym dotyczące rozliczeń pomiędzy byłymi małżonkami. Klienci często zadają pytanie: Oba zagadnienia były ostatnio analizowane przez Sąd Najwyższy czy majątek do podziału należy szacować z odliczeniem wartości obciążenia hipotecznego od wartości rynkowej nieruchomości? czy były małżonek może domagać się rozliczenia kredytu hipotecznego, który spłacił po rozwodzie? Wartość nieruchomości obciążonej hipoteką. W uchwale z dnia 28 marca 2019 roku (III CZP 21/18) Sąd udzielił odpowiedzi jak należy ustalać wartość nieruchomości obciążonej hipoteką. Do tej pory, sądy nie wypracowały jednej spójnej linii orzeczniczej w tej kwestii. Oznacza to, że jedne sądy odliczały wartość obciążenia hipotecznego, a inne tego nie […]
 • alimenty od byłego małżonkaAlimenty od byłego małżonka
  Alimenty od byłego małżonka. Kiedy i na jakiej zasadzie można domagać się alimentów od byłego małżonka? Alimenty od byłego małżonka. W niniejszym wpisie staram się odpowiedzieć na kluczowe, moim zdaniem pytania dotyczące alimentacji między byłymi małżonkami. 1.Czym jest obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami? Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 września 2001 roku w sprawie V CKN 445/00 zdefiniował świadczenia alimentacyjne między rozwiedzionymi małżonkami na podstawie art. 60 k.r.o. jako „kontynuację powstałego przez zawarcie małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania i trwania, mimo rozwodu, w postaci zmodyfikowanej.” 2. Komu przysługuje świadczenie alimentacyjne na podstawie art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego? Świadczenie alimentacyjne na podstawie […]
 • kredyt a alimentyKredyt a alimenty
  kredyt a aliementy KREDYT A ALIMENTY Klienci niejednoktronie pytają mnie czy zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek wpływają na wysokość alimentów. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale doświadczenia z sal sądowych podpowiadają kilka następujących zasad: Kredyt konsumpcyjny – generalnie pozostaje bez znaczenia dla wysokości zobowiązań alimentacyjnych nawet jeżeli środki z kredytu lub pożyczki przeznaczyłeś na sprzęt domowy, czy samochód którym wozisz dzieci do przedszkola. Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania – w tym zakresie występują rozbieżności w orzecznictwie. Sąd często stoją na stanowisku, że spłata rat kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania tak naprawdę stanowi inwestycję w majątek osoby, która ten kredyt zaciągnęła. Doradzam by w takich […]
 • Wyrok rozwodowy – prawomocność
  Wyrok rozwodowy – prawomocność Kiedy wyrok rozwodowy staje się prawomocny? Wyrok rozwodowy – prawomocność. Odpowiedź na powyższe pytanie wcale nie jest tak oczywista jakby mogło się wydawać. Należy podkreślić, iż przez lata w orzecznictwie sądowym dominowała zasada tzw. integralności wyroku rozwodowego. Co to oznacza? Zgodnie z tą zasadą zaskarżenie, któregokolwiek punktu wyroku rozwodowego (na przykład w zakresie alimentów) skutkowało tym, że cały wyrok rozwodowy należało uznać za nieprawomocny. Z biegiem czasu stanowisko sądów powszechnych, ale i Sądu Najwyższego uległo znaczącej liberalizacji. Obecnie uznaje się, że jedynie zaskarżenie wyroku w zakresie samego orzeczenia o rozwodzie powoduje, że cały wyrok rozwodowy jest nieprawomocny. Ale już przykładowo zaskarżenie […]
 • Władza rodzicielska a rozwód
  Władza rodzicielska a rozwód. W wyroku rozwodowym, zgodnie z art. 58 § 1 kro, Sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej. W znakomitej większości przypadków Sąd decyduje o pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodziców. Czym jest władza rodzicielska? W jakich przypadkach Sąd może ograniczyć w wyroku rozwodowym władzę rodzicielską? Czy władza rodzicielska = kontakty z dzieckiem? Czym jest tzw. „porozumienie wychowawcze”? Odpowiedź na te pytania poniżej.  1. Czym jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków przysługujący obojgu rodzicom od narodzin aż do uzyskania pełnoletności dziecka. Rodzice są obowiązani do podejmowania wspólnych decyzji dotyczących istotnych spraw dziecka. Władza rodzicielska obejmuje: a. pieczę nad dzieckiem (wychowanie dziecka, […]
 • Opieka naprzemienna
  Opieka naprzemienna budzi skrajne emocje. Część psychologów, z którymi na ten temat rozmawiałem, podchodzi optymistycznie do koncepcji naprzemiennej opieki na dziećmi przez rozwiedzionych rodziców. Widzą oni wiele korzyści dla dziecka płynących z tego, że dziecko wychowuje się niejako w dwóch domach. Nie brak wszakże opinii przedstawicieli nauki podchodzących z dystansem do tej idei. Faktem jest, że Sądy coraz częściej orzekają ten model opieki nad dzieckiem, pomimo braku wyraźnej podstawy prawnej. Obecny stan prawny może niedługo ulec zmianie. za sprawą projektu zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Opieka naprzemienna – definicja Opieka naprzemienna polega na ustaleniu, że dziecko na przemian, zgodnie ze z góry określonym harmonogramem, będzie przebywać w (zasadniczo) równych […]
 • ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA
  Rozdzielność majątkowa – w niniejszym wpisie wyjaśniam, co to jest rozdzielność majątkowa, kiedy i jak można ją uzyskać. Odpowiadam czy można ją ustanowić przed rozwodem. Rozdzielność majątkowa – definicja Definicję rozdzielności majątkowej zawiera art. 51 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy , w którym czytamy, że: Art. 51 W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Cytując prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowskiego ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA: „polega na tym, że z chwilą jej ustanowienia każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty zarówno przed zawarciem umowy majątkowej, jak i później. W ustroju rozdzielności majątkowej nie ma majątku wspólnego, lecz są tylko […]
 • POZEW O ROZWÓD – CO NAPISAĆ W ODPOWIEDZI ?
  Pozew o rozwód, co powinienem napisać w odpowiedzi? Powracamy do problematyki odpowiedzi na pozew. Poniżej przedstawiam wezwanie, wystosowane przez Sąd w jednej z moich spraw o rozwód. W praktyce zarówno w pozwie o rozwód, jak i w odpowiedzi na pozew należy odnieść się szczegółowo do tych właśnie kwestii. Autorem tekstu jest Sąd Okręgowy w Łodzi. Miłej lektury. Odpowiedź na pozew o rozwód- do czego zobowiązał Sąd? Doręczając pozwanemu pozew o rozwód mojego autorstwa Sąd zobowiązał stronę pozwaną do wypowiedzenia się: co do samego rozwodu: czy wyraża zgodę na rozwód. Jeśli tak, czy godzi się na rozwód bez orzekania o winie, czy domaga się rozstrzygnięcia, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia (mąż, żona, oboje). Kto powinien ponosić koszty postępowania sądowego (mąż, żona, czy […]
 • Pozew rozwodowy – odpowiedz !
  Pozew rozwodowy- dostałeś i co dalej? Pozew rozwodowy – dostałeś i co dalej? Wychodzę z założenia, że warto mieć plan. Zatem gdy otrzymałeś pozew rozwodowy, albo spodziewasz się, że go otrzymasz warto się przygotować. Wręczono Ci pozew rozwodowy i zastanawiasz się, co zrobić i jak zacząć? Oto lista 5 ważnych zasad : 1. Pozew rozwodowy – zadaj sobie pytanie – czy na pewno chcesz się rozwieść? To kluczowe pytanie, które musisz sobie zadać. Niezależnie od sytuacji, w której się znalazłeś i czy to Ty zawiniłeś bardziej, czy druga strona. Jeśli uważasz, że nie warto się rozwodzić – walcz. Z reguły nigdy nie jest za późno. 2. Gdy zawiedzie dyplomacja – szykuj się do wojny Jeśli jednak dojdziesz do wniosku, że sprawa rozwodu jest przesądzona – przygotuj się . […]
 • Alimenty
  Alimenty Alimenty – zastanawiasz się jak obniż wysokość zasądzonych alimentów?   O alimentach w odpowiedzi na pozew przeczytasz tutaj: https://rozwodpomesku.pl/odpowiedz-na-pozew-rozwodowy/   Napisz, zadzwoń ! Kancelaria Adwokacka – Rozwód [contact-form][contact-field label=”Podpis” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-mail” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Witryna internetowa” type=”url” /][contact-field label=”Wiadomość” type=”textarea” /][/contact-form] […]
 • Rozwód – pozew rozwodowy
  Rozwód  – chcesz złożyć pozew rozwodowy ? Oto 5 najważniejszy zasad. Rozwód wymaga złożenia pozwu. Wymagania dotyczące treści pozwu przedstawiam poniżej. 1.  Rozwód- Pozew rozwodowy – elementy Pozew rozwodowy powinien zawierać : Dane stron (imię, nazwisko, adres) PESEL powoda i pozwanego Treść żądania Uzasadnienie Dowody Załączniki 2. Pozew rozwodowy – treść żądania Żądanie orzeczenia rozwodu z winy małżonka, bądź żądania rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie. Żądanie w zakresie alimentów na małoletnie dzieci. Żądanie w zakresie ustalenia kontaktów z dziećmi. Żądanie ustalenia zasad korzystania z mieszkania, z którego Strony korzystają. Żądanie zabezpieczenia alimentów na czas trwania postępowania. 3. Pozew rozwodowy – dowody Wniosek dowodowy o przesłuchanie […]
Call Now Button